POMÓŻCIE NAM PRZETRWAĆ!

POMÓŻCIE NAM PRZETRWAĆ!

Prezydent Miasta Łodzi
Rada Miasta Łodzi
LIST OTWARTY
Szanowna Pani Prezydent,
Panie i Panowie Radni!
Jako przedstawiciele łódzkich środowisk kupieckich zwracamy się do Państwa jako przedstawicieli łódzkich władz samorządowych z dramatycznym apelem: POMÓŻCIE NAM PRZETRWAĆ!
Trwająca od ponad roku pandemia a obecnie także budowa łódzkiego tunelu średnicowego ogromnie nasiliła wszystkie znane Wam i wielokrotnie sygnalizowane problemy jakim musimy stawiać czoła co dzień. Miażdżąca ekonomiczna przewaga sieci handlowych i dyskontów zepchnęła nas na margines rynku i nadal to czyni. Wokół naszych targowisk powstają kolejne ich obiekty bez żadnej konsultacji z nami a nawet wbrew zapewnieniom łódzkich władz samorządowych, że będą uwzględniały nasze postulaty podczas opracowywania i uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Temu procesowi nie ma końca i już wiemy, że to były puste obietnice! Nikt z władz miasta nie wysila się nawet o pozory takich konsultacji. I dziś staliśmy się zakładnikami procesów inwestowania własnych, ogromnych jak na nasze możliwości środków finansowych w obcy czyli gminny środek trwały. Kupcy z największych łódzkich targowisk (Bałucki Rynek, Plac Barlickiego, Górniak) i wielu innych podjęli się ogromnych inwestycji i wyręczyli w tym władze gminy żeby zapewnić sobie warunki pracy odpowiednie dla XXI wieku ale przede wszystkim w interesie swoich klientów zasługujących pod każdym względem na bezpieczne i dogodne warunki do realizacji codziennych zakupów. Daliśmy radę! Własnymi siłami spowodowaliśmy radykalną poprawę wizerunku oraz warunków funkcjonowania łódzkich targowisk i pracy łódzkich kupców na targowiskach. Te procesy jeszcze trwają wbrew wszelkim przeciwnościom i problemom ale właśnie teraz stają pod znakiem zapytania JAK DŁUGO JESZCZE PODOŁAMY?
Bo w zamian za nasz wielki wysiłek co od Was otrzymujemy? Narastające i powtarzające się problemy z odbiorem śmieci przy całkowitej bierności miasta! Narastające i powtarzające się problemy z dojazdem klientów komunikacją miejską do naszych targowisk! Narastającą i powtarzającą się niekontrolowaną a nawet podsycaną przez miasto lokację kolejnych obiektów sieciowych inwestorów wokół naszych targowisk! Narastające i powtarzające się problemy z dostawą towarów i komunikacją w mieście poprzez jej paraliż wywołany blokowaniem, przebudową i remontami kolejnych ulic w tym samym czasie bez choćby częściowych rekompensat dla kupców dotkniętych skutkami tego zjawiska!
Dlatego apelujemy i żądamy od władz miasta Łodzi uruchomienia natychmiastowych wiążących konsultacji z Łódzką Federacją Kupiecką w sprawie wdrożenia gminnego programu wsparcia łódzkich kupców przez władze miasta poprzez m.in. czasową, znaczącą obniżkę czynszów dzierżawnych obowiązujący na łódzkich targowiskach, zaniechania sprzedaży inwestorom sieciowym gruntów gminnych ulokowanych w pobliżu łódzkich targowisk, pilnego wpisania w obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania dla pozostałych łódzkich terenów obowiązkowych konsultacji dot. nowych sieciowych inwestycji z przedstawicielami łódzkich środowisk kupieckich, uruchomienia obiecanego wielokrotnie programu preferencyjnej sprzedaży przez gminę kupcom gruntów pod zarządzanymi przez nich targowiskami, wsparcia kupców zarządzających targowiskami gminnymi w procesie zagospodarowywania i odbioru śmieci oraz uzbrojenia wszystkich targowisk w niezbędne parkingi i rozwiązania komunikacyjne ułatwiające przemieszczanie się i dostęp klientów do nich.
Brak Waszej reakcji na te żądania przyspieszy upadek naszych targowisk i wielu łódzkich firm kupieckich a z nimi tysięcy miejsc pracy, co już nie dziwi nikogo z nas skoro jedynym wyrazem Waszego poparcia dla naszych środowisk są jedynie puste deklaracje! I uprzedzamy: to zło wróci do Was w tej albo innej formie a my na pewno nie zapomnimy kto nas opuścił w potrzebie!
Żądamy od władz miasta Łodzi natychmiastowej publicznej i jasnej odpowiedzi na ten apel!!!
Zarząd
Łódzkiej Federacji Kupieckiej
2021/11/18
Łódź