CASTING

CASTING BAŁUCKI RYNEK

 

RUSZA CASTING NA TWARZE BAŁUCKIEGO

Kochani?

Rozpoczynamy poszukiwania, które będą trwały aż do 9 lutego.

Wtedy to o godzinie 14:30, podczas Ostatków Na Bałuckim ? wyłonimy czterech zwycięzców Castingu Na Twarze Bałuckiego.

Jeżeli chcecie znaleźć się w tej czwórce, która będzie reprezentować Bałucki Rynek przez najbliższy rok?

czytajcie dalej.

KOGO SZUKAMY?

Szukamy dosłownie każdego, w każdym wieku.

JAK ZOSTAĆ TWARZĄ BAŁUCKIEGO?

 

 1. Zgłoś się do nas ? są 3 sposoby:

 

- elektronicznie: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

- listownie: na adres Bałucki Rynek, Bałucki Rynek 1 91-445 Łódź, z dopiskiem ?Casting?

 

- osobiście ? przyjdź do biura Bałuckiego Rynku lub w dniu finału 9 lutego między 9:00 a 13:00 do naszego mobilnego studia foto.

 

 1. Napisz oświadczenie, że zapoznałeś się z regulaminem konkursu.

 

(treść oświadczenia znajdziesz tutaj)

 

 1. Koniecznie przyjdź 9 lutego w godzinach 9:00-13:00 i daj się sfotografować ? chcemy zobaczyć, jak prezentujesz się przed naszym obiektywem.

 2. Koniecznie bądź na Bałuckim 9 lutego o 14:30 ? wtedy ogłosimy wyniki konkursu.

 Regulamin konkursu znajdziesz tutaj ?)

 

 

REGULAMIN

 

CASTING NA TWARZE BAŁUCKIEGO

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Organizatorem Castingu jest Stowarzyszenie Handlowców Bałucki Rynek z siedzibą pod adresem: Bałucki Rynek 1, 91-445 Łódź.

 

 1. Koordynatorem Castingu jest firma Kombinat ? Artystyczno - Komercyjny Czerwona Zebra Maciej Żebrowski z siedzibą pod adresem: ul. Łazowskiego 34/15, 93-379 Łódź

 

 1. Zasady Castingu określa niniejszy Regulamin (zwany dalej ?Regulaminem?).

 

 1. Casting trwa od 14 stycznia 2013do 9 lutego 2013 roku do godziny 13:00

 

 1. Wyniki Castingu zostaną ogłoszone dnia 9 lutego 2013 na terenie siedziby Organizatora Castingu, na stronie internetowej www.baluckirynek.pl oraz na profilu ?Bałucki Rynek? na portalu społecznościowym http://www.facebook.com/balucki.rynek.naszemiejsce.

 

 1. W razie dużego zainteresowania Castingiem, Organizator zastrzega sobie prawo do wyznaczenia dodatkowego terminu, w którym odbędzie się dalsza część Castingu, o czym niezwłocznie poinformuje poprzez publikacje stosownej informacji na stronie internetowej www.baluckirynek.pl oraz na profilu ?Bałucki Rynek? na portalu społecznościowym http://www.facebook.com/balucki.rynek.naszemiejsce.

 

 1. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu ogłoszenia wyników Castingu, o czym niezwłocznie poinformuje poprzez publikację stosownej informacji na stronie internetowej www.baluckirynek.pl oraz na profilu ?Bałucki Rynek? na http://www.facebook.com/balucki.rynek.naszemiejsce.

 

 1. Casting jest otwarty dla osób w każdym wieku z wyłączeniem pracowników Organizatora oraz członków ich rodzin.

 

 1. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Castingu wyłącznie za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych. Warunkiem koniecznym do wzięcia przez osobę niepełnoletnią udziału w Castingu jest dostarczenie Organizatorowi pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego, o następującej treści:

Ja niżej podpisany wyrażam zgodę na udział [imię i nazwisko osoby niepełnoletniej] w Castingu na twarze Bałuckiego organizowanego przez Stowarzyszenie Handlowców Bałucki Rynek.

Jednocześnie oświadczam, że jestem prawnym opiekunem w/w. osoby oraz, że zapoznałem się z treścią regulaminu i akceptuję jego warunki.

Dane osobowy osoby nieletniej:

Imię, Nazwisko, Data Urodzenia, Adres zameldowania, Pesel

Dane Opiekuna:

Imię, Nazwisko, Data Urodzenia, Adres zameldowania, Pesel, Nazwa i numer dokumentu tożsamości.?

Treść oświadczenia jest dostępna także w miejscu przeprowadzenia Castingu.

 

§ 2

CEL KONKURSU

 

Celem Castingu ?Casting na twarza Bałuckiego? jest wyłonienie czwórki uczestników, których wizerunek zostanie wykorzystany w materiałach promujących Bałucki Rynek:

- strona internetowa www.baluckirynek.pl

- profil ?Bałucki Rynek? na portalu społecznościowym http://www.facebook.com/balucki.rynek.naszemiejsce

- druki ulotne do bezpłatnej dystrybucji,

- plakaty wykorzystywane w kampaniach outdoor oraz indoor,

- reklamy prasowe, telewizyjne

- reklamy w środkach komunikacji miejskiej.

 

§ 3

ZASADY KONKURSU

 

 1. Warunkiem uczestnictwa w Castingu jest:

 1. zgłoszenie się do udziału w Castingu na jeden z 3 sposobów:

- elektronicznie wysyłając zgłoszenie na adres mailowy Castingu Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- listownie wysyłając zgłoszenie na adres: Stowarzyszenie Handlowców Bałucki Rynek, Bałucki Rynek 1, 91-445 Łódź, z dopiskiem Casting,

- osobiście przychodząc do siedziby Organizatora pod adresem: Bałucki Rynek 1, Łódź w codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-14:00 lub 9 lutego w godzinach 9:00-13:00

 

 1. podanie następujących danych osobowych:

- imię i nazwisko,

- data urodzenia,

- adres zameldowania

- numer dowodu osobistego (dotyczy tylko osób pełnoletnich)

 

W przypadku osoby nieletniej koniecznie jest podanie danych zarówno osoby biorącej udział w Castingu jak i Przedstawiciela ustawowego.

 

 1. przystąpienie do Castingu, czyli przybycie do siedziby Organizatora w dniu finału Castingu czyli 9 lutego 2013 roku w godzinach 9:00-13:00 oraz wzięcie udziału w krótkiej sesji zdjęciowej.

Jednocześnie Organizator zastrzega, że w przypadku dużej liczby zgłoszeń, pierwszeństwo do udziału w sesji zdjęciowej a przez to udziału w castingu będą miały te osoby, które zgłoszą swój udział w Castingu w najwcześniejszym terminie.

 

 1. obecność w siedzibie Organizatora w dniu finału Castingu podczas ogłoszenia wyników Castingu czyli 9 lutego 2013 o godzinie 14:30

 

 1. akceptacja wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu, która następuje z chwilą dostarczenia Organizatorowi oświadczenia następującej treści:

?Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Castingu Na Twarze Bałuckiego 2012 i w pełni akceptuję wszystkie jego postanowienia, w tym warunki uczestnictwa i zasady wyłonienia zwycięzcy.

Dane Uczestnika:

Imię, Nazwisko, Data urodzenia, Adres zameldowania, Pesel, Nazwa i numer dokumentu tożsamości.?

 

 1. Wskazane powyżej warunki uczestnictwa muszą być spełnione łącznie.

 

 1. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych skutkuje wykluczeniem z Castingu, w razie zwycięstwa ? utratą prawa do realizacji nagrody.

Jednocześnie Organizator zastrzega sobie prawo do wezwania Uczestnika do uzupełniania danych.

 

 1. Zwycięzca zostanie wyłoniony w oparciu o zdjęcia wykonane uczestniczkom w dniu finału Castingu 9 lutego w godzinach 9:00-13:00

 

 1. Do czasu ogłoszenia wyników Castingu uczestnik może się wycofać z udziału w Castingu.

 

 1. Jury wyłoni (4) czterech zwycięzców Castingu

Wyłonieni przez Jury uczestnicy zostaną powiadomieni o wynikach Castingu za pośrednictwem poczty elektronicznej na podane przez te osoby Organizatorowi adresy email.

Wyniki zostaną ogłoszone również:

- przez mikrofon około godziny 14:30 na terenie siedziby Organizatora

- na stronie internetowej www.baluckirynek.pl

- na profilu ?Bałucki Rynek? w portalu społecznościowym http://www.facebook.com/balucki.rynek.naszemiejsce

 

 1. W skład Jury wejdą:

- 2 przedstawicieli Organizatora Castingu

- 1 przedstawiciel Koordynatora Castingu

- fotograf robiący zdjęcia uczestnikom Castingu.

 

§ 4

NAGRODA

 

 1. Nagrodą główną przyznawaną wszystkim zwycięzcom Castingu jest zamieszczenie wizerunku zwycięzców w materiałach promujących Bałucki Rynek:

- stronna www.baluckirynek.pl

- profil ?Bałucki Rynek? na portalu społecznościowym Bałucki Rynek

- druki ulotne do bezpłatnej dystrybucji,

- plakaty wykorzystywane w kampaniach outdoor oraz indoor,

- reklamy prasowe, telewizyjne,

- reklamy w środkach komunikacji miejskiej.

 

Organizator zastrzega sobie możliwość nie wykorzystania wizerunku we wszystkich w/w. materiałach promujących Bałucki Rynek a jedynie w części z nich. Decyzja pozostaje po stronie Organizatora.

 

 1. Dodatkową nagrodą dla każdego z 4 zwycięzców jest również kosz prezentowy z produktami z Bałuckiego Rynku o wartości nie przekraczającej 100 zł.

 

 1. Realizacja nagrody głównej oraz dodatkowej nastąpi pod warunkiem uprzedniego zawarcia pomiędzy zwycięzcą a Organizatorem umowy dotyczącej opublikowania wizerunku.

 

 1. Nagrody rzeczowe mogą być odebrane jedynie osobiście w siedzibie Organizatora.

 

 

 1. Uczestnik ponosi wobec Organizatora odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych lub niekatulanych danych, którymi Organizator się posłuży.

 

 1. Organizator nie zwraca kosztów przejazdu na miejsce Castingu.

 

 1. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę.

 

 

§ 5

ZGODA NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU

 

 1. Przystępując do udziału w Castingu każdy Uczestnik wyraża zgodę na to, że fotografia z jego wizerunkiem, zostanie umieszczona na w materiałach promujących Bałucki Rynek:

- strona internetowa www.baluckirynek.pl

- profil ?Bałucki Rynek? na portalu społecznościowym Bałucki Rynek

- druki ulotne do bezpłatnej dystrybucji,

- plakaty wykorzystywane w kampaniach outdoor oraz indoor,

- reklamy prasowe, telewizyjne,

- reklamy w środkach komunikacji miejskiej.

 

 

§ 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Decyzje Organizatora oraz Jury mają charakter ostateczny i nie przysługuje od nich odwołanie.

 

 1. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania Castingu lub rezygnacji z przyznania nagrody głównej, w szczególności z uwagi na niskie zainteresowanie Castingiem (tj. mniejszej niż 10 liczby osób spełniających warunki uczestnictwa w Castingu).

 

 1. Organizator jest administratorem danych osobowym uczestników Castingu. Organizator informuje uczestników Castingu, że ich dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane w siedzibie Organizatora w związku z wykonywaniem postanowień niniejszego Regulaminu oraz do celów związanych z przeprowadzeniem castingu. Dane te będą zbierane jedynie przez okres 14.01.2013-09.02.2013 i wykorzystywane jedynie na potrzeby przeprowadzenia Castingu. Po terminie określonym powyżej wszystkie dane zostaną usunięte przez Orgaznizatora.

 

Przystępujący do Castingu wyrażają zgodę na powyższy stan rzeczy.

 

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

 

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.